De ce este necesară implementarea sistemului de evidență contabilă într-o întreprindere?

Gestionarea eficientă și controlul business-proceselor sunt posibile doar dacă există o strategie de afaceri. În baza informațiilor obținute din rapoartele contabile, conducerea monitorizează activitatea întreprinderii. Strategia de dezvoltare a companiei se bazează pe baza de date furnizată de departamentul de contabilitate. Dar realizarea controlului doar prin evidența contabilă nu permite companiilor și întreprinderilor individuale să urmărească succesul activităților lor, să vadă punctele slabe și să găsească modalitățile de creștere a eficienței muncii. Pentru toate aceste scopuri este folosit raportul de gestiune, care, deși se bazează pe raportul contabil, are un spectru mai larg.

Acest tip de raport conține informații mai detaliate, poate fi oferit în orice moment la cererea conducerii, nu numai pe perioada precedentă. Rapoartele zilnice permit nu doar să realizați controlul economic asupra vieții întreprinderii, dar și să efectuați analiza afacerilor curente, precum și planificarea pe termen lung a activității companiei. Datorită posibilității de a primi un raport despre activitatea companiei la prima solicitare, pot fi monitorizate toate ciclurile vitale ale întreprinderii.

Evidența de gestiune se caracterizează prin natura completă și detaliată a informațiilor, datorită cărora se construiește planul de dezvoltare și perfecționare a organizării producerii. În baza acestor rapoarte, personalul administrativ poate realiza prognoza viitoarelor operații pornind de la starea actuală a lucrurilor.

”1C: Întreprindere 8. Gestionarea companiei pentru Moldova” – este o configurație, care poate automatiza evidența gestiunii în compania Dvs. Produsul vă va permite să controlați toate capitolele de cheltuieli, să analizați și să gestionați activitatea companiei, să asigurați conducerea și administrația companiei cu toate informațiile necesare. Aceasta, la rândul său, oferă noi posibilități la pentru stabilirea obiectivelor și planificarea viitoarelor activități. Pe baza datelor obținute de către conducere, aceasta pune la punct o strategie eficientă de gestionare a companiei și soluții de management.

Formatul rapoartelor despre activitatea curentă a companiei permite conducerii să efectueze prognoze privind rezultatul așteptat și să facă, în timp util, ajustările necesare în procesul de producere. Programul ”1C: Gestionarea companiei în Moldova” permite să obțineți informațiile necesare pentru rezolvarea unor probleme concrete. Managementul calitativ al companiei este imposibil fără evidența calitativă a activității.

Specialiștii noștri vor putea să vă ofere o consultare gratuită privind posibilitatea automatizării evidenței și gestiunii companiei cu ajutorul programului ”1C: Întreprindere 8. Gestionarea companiei în Moldova”. Completați formularul pentru a fi contactat, pe site-ul nostru sau sunați la numărul (+373) 022 857157.