1C:Întreprindere

În prezent este imposibil să ne imaginăm activitatea întreprinderilor fără programe automatizate, care permit organizarea controlului asupra activității angajaților și a companiei în general. Una dintre cele mai moderne, eficiente și logice programe este 1C: Întreprindere.

Linia de programe 1C: Întreprindere: domeniul de aplicare

Flexibilitatea setărilor programului permite folosirea acestuia în cele mai diverse domenii:

  • Automatizarea activității. Este posibilă utilizarea acestei configurații la întreprinderile de stat, comerciale, financiare, la companiile care activează în sfera serviciilor etc.
  • Executarea sarcinilor de administrare. Unul dintre motivele achiziționării programului 1C: Întreprindere 8 este posibilitatea oferită de acesta conducătorilor să supravegheze constant activitatea angajaților și structurilor subordonate.
  • Realizarea sarcinilor de evidență contabilă și reglementată. Există posibilitatea modificării setărilor conform particularităților activității întreprinderii.
  • Posibilitățile analitice: permite conducerii, precum și angajaților cu un anumit nivel de acces, să țină evidența analitică pentru diverse perioade.
  • Calculul salariilor și altor plăți. Posibilitatea de generare a rapoartelor și fișelor de salariu pentru angajați.

Particularitățile implementării

Implementarea programului 1C se realizează în câteva etape. Primul este cercetarea de proiect a companiei, care presupune studierea amănunțită a activității ei, analiza doleanțelor conducerii și stabilirea angajaților care vor avea acces la anumite categorii funcționale ale programului 1C.

Etapa a doua presupune proiectarea și modelarea sistemului conform necesităților întreprinderii. Se creează macheta tehnică a programului în corespundere cu setările necesare, proiectându-se toate posibilitățile funcționale necesare.

Abia ulterior se trece la etapa finală: implementarea și testarea programului la întreprindere. De regulă, compania care asigură deservirea tehnică își asumă și consultanța ulterioară privind serviciile 1C și deservirea programului.

Avantajele 1C: Întreprindere 8

Printre avantajele principale ale programului 1C: Întreprindere trebuie menționate interfața simplă, comodă și accesibilă și posibilitatea de a primi rapid practic orice informații despre funcționarea întreprinderii.

Totodată, sfera de activitate a companiei nu are importanță: datorită configurațiilor flexibile, această versiune a 1C se adaptează cu ușurință la orice condiții de funcționare.

Importantă este și existența diverselor soluții practice pentru sistemul 1C: Întreprindere. Aceasta înseamnă că întreprinderile care folosesc acest sistem pot implementa cu succes diverse subsisteme din categoria 1C. În plus, prețul programului este optim, dacă ținem cont de largile lui posibilități funcționale.

Prețul programului 1C: Întreprindere 8

Puteți cumpăra programul 1C: Întreprindere 8 în Chișinău (Moldova) la compania noastră. META oferă prețuri competitive și accesibile pentru softuri, precum și servicii complete de suport din partea specialiștilor noștri. Pentru a beneficia de o primă consultație, adresați-vă online specialiștilor noștri, completând formularul corespunzător, sau luați legătura cu noi la numerele de telefon indicate pe site.

Vă rugăm să ne apelați la num. de telefon 0 (22) 857-157